Pracovní profil

 • Psychoterapeut metodou EFT
 • Individuální poradenství ve vztahu k zaměstnanosti
 • Poradenství v oblasti volby povolání
 • Poradenství v oblasti změny povolání (Rekvalifikace)
 • Andragogické poradenství – vzdělávání a péče o dospělé
 • KLIENT poradenství – osobní témata klientů, složky osobnosti
 • Grafologické rozbory písma - mozkopis
 • Lektorská činnost v oblasti Managementu osobního rozvoje
 • Základní sociální poradenství – informace a pomoc při řešení v nepříznivých situacích
 • Koučování osobnostní - vztah k postojům, hodnotám, žívotním cílům klienta, schopnostem, vlastnostem, zájmům
 • Koučování profesní - vztah k pracovní bilanci - posuzování pracovní kariéry se zaměřením do budoucnosti